Právna poradňa

O nás

Profil kancelárie

Advokátska kancelária CIMMERMANN, s. r. o. poskytuje advokátske služby právneho poradenstva a právnej pomoci vo všetkých právnych oblastiach v súlade s právnymi predpismi o advokácii.

Našim cieľom je poskytovať efektívne a komplexné právne služby v širokom spektre právnych odvetví, a to vždy na najvyššej odbornej úrovni, so zachovaním profesionality a diskrétnosti voči naším klientom.

Súčasťou činnosti Advokátskej kancelárie CIMMERMANN, s. r. o. je aj právne zastupovanie klientov pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci v rámci sporovej či nesporovej agendy, obhajoba v trestnom konaní, ako aj zastupovanie pred správnymi orgánmi v správnom konaní.

Cenník

Cenník právnych služieb

Hodinová odmena

Vo väčšine prípadov je medzi advokátom a klientom uprednostňovaná hodinová odmena, ktorá sa určuje podľa počtu hodín potrebných na poskytovanie právnej služby. V našej advokátskej kancelárii je sadzba stanovená od 100 EUR/hodina právnych služieb.

Tarifná odmena

Sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa hodnoty veci alebo práva a počtu úkonov právnej služby, ktoré v danom prípade advokát vykonal. Odmena za úkon sa vypočíta podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Paušálna odmena

Za paušálnu odmenu (fixná čiastka hradená pravidelne, napr. mesačne) sú klientovi poskytované právne služby bez ohľadu na ich rozsah v danom období.

Podielová odmena

Medzi advokátom a klientom môže dôjsť aj k dohode tzv. podielovej odmeny, ktorá sa určuje podielom na hodnote veci. Spravidla sa dohoduje vo forme percentuálneho podielu, maximálne však 20 % z hodnoty veci.

O nás

Osobná konzultácia

Pomocou online právnej poradne je možné získať výklad o právnej problematike, ktorá Vás konkrétne zaujíma. Buďte však pripravený na to, že výklad môže byť všeobecný, nakoľko nebudeme poznať všetky špecifiká Vášho prípadu tak, ako by to bolo pri osobnej konzultácii.

Pre konkrétne a komplexné právne riešenie Vášho problému je neraz potrebné, aby sme mali k dispozícii celú dokumentáciu týkajúcu sa Vášho prípadu, ktorú musíme detailne preštudovať a poskytnúť v súvislosti s ním kvalitnú právnu radu. S tým, že klienti nie sú spravidla schopní svoj problém analyzovať a podať nám presné informácie, vzniká nielen pre klienta, ale aj pre nás väčšie riziko.

V dôsledku nesprávne interpretovaného problému môže totiž právnik poskytnúť nepresnú radu, ktorá by namiesto pomoci mohla skôr uškodiť. Preto je dobré, ak v komplikovaných prípadoch využijete osobnú konzultáciu, ktorá obmedzí riziko straty detailných informácií.

V prípade poskytnutia konzultácie počas pracovných dní od 8.00 hod. do 17.00 hod. Vám budeme účtovať 20,- EUR za každú začatú polhodinu. V prípade poskytnutia konzultácie mimo pracovných dní alebo počas pracovných dní po 17.00 hod. Vám budeme účtovať 40,- EUR za každú začatú polhodinu.

Referencie

Napísali o nás

Názor klientov je pre nás dôležitý a preto si vážime každé Vaše hodnotenie. Pomáha nám skvalitňovať naše právne služby a robiť našu prácu ešte lepšie.

Tu môžete pridať svoje hodnotenie:

Advokátska kancelária CIMMERMANN, s.r.o.
4.9
Na základe 11 recenzií
powered by Google
Julius Sabik
Julius Sabik
11:30 13 Jan 23
Veľmi profesionálny prístup, odbornosť, ústretovosť a nápomocnosť.. vrelo odporúčam.
Darina Horna
Darina Horna
16:06 12 Jan 23
Maximálna spokojnosť s odpoveďou bezplatného poradenstva, odporúčam všetkým ďalej 👍
Tatiana Nováková
Tatiana Nováková
12:31 06 Jan 23
Ďakujem veľmi pekne. Určite vaše služby ešte využijem.Odporúčam pri akomkoľvek právnom probléme.
jozef longauer
jozef longauer
16:40 04 Mar 21
Ďakujem veľmi pekne. Určite vaše služby využijem a odporučím ďalším ľuďom, ktorý vás budú potrebovať.
Jan Jurik
Jan Jurik
10:50 05 Jan 21
Ďakujem veľmi pekné za odborné právne poradenstvo
Henryk Molnár
Henryk Molnár
16:02 30 Dec 20
V aktuálnej dobe nás ťažkosti spôsobené Covidom môžu dostať do situácii, kedy ani zavedené právne predpisy... nedokážu spoľahlivo riešiť niektoré problémy. Svedčia o tom zásahy do zákonov, vyhlášok na najvyšších úrovniach. Tiež nie je vždy ľahké nájsť kompetentných na konzultáciu teraz hlavne z titulu ochorení, pozitivity na Covid, sviatkov, dovoleniek...Počul som o existencii bezplatného právneho poradenstva v Zlatých Moravcich. Povedal som si, vyskúšam. Bol som milo prekvapený rýchlosťou, kompetentnosťou a ústretovosťou JUDr. Michala Cimmermanna. Takéto služby v Zlatých Moravciach možno len uvítať. Myslím, že ak by som aj v budúcnosti potreboval nejaké právne služby,môžem sa s dôverou na pána doktora Cimmermenna a jeho kanceláriu obrátiť.MUDr. Henryk Molnárcelá recenzia
Vladimir Domcek
Vladimir Domcek
14:21 30 Dec 20
veľmi ústretový prístup a profesionálne služby na úrovni
Radovan Ondruš
Radovan Ondruš
13:57 16 Dec 20
Pán Cimmermann je veľmi ochotný, skúsený a milý. Poradil mi vecne na konkrétnu problematiku.Určite odporúčam... pri akomkoľvek právnom probléme.celá recenzia
Mariana Neumanová
Mariana Neumanová
09:44 11 Dec 20
oceňujem promptnosť a kvalitu poskytnutých služieb
Zobraziť všetky recenzie

POTREBUJETE POMOC?

Právna poradňa

Online právna poradňa

Na tomto mieste Vám odpovieme prostredníctvom bezplatnej poradne na otázku týkajúcu sa Vášho problému, ktorý riešite, prípadne Vám poradíme, ako by ste mali postupovať. V bezplatnej právnej poradni neodpovedáme na zložité otázky, pretože ak chceme zodpovedať, čo najviac otázok (pomôcť čo najviac ľuďom), nemôžeme nad jednou stráviť viac času ako na ostatnými. V bezplatnej právnej poradni sú otázky a odpovede zverejnené.

Online právna poradňa

 

Platená online právna poradňa

Pokiaľ chcete bezpodmienečne dostať odpoveď na Váš právny problém, zašlite otázku cez platenú online poradňu. Odpoveď obdržíte najneskôr nasledujúci pracovný deň. Platená online poradňa sa nezverejňuje a rovnako v nej posudzujeme aj dokumenty, ktoré si od Vás vyžiadame po obdržaní Vašej platby.

Platená online právna poradňa

Informácie

REGISTER PARTNEROV (RPVS)

Vedeli ste o tom, že ak prijímate prostriedky od štátu alebo eurofondov ste v niektorých prípadoch zo zákona povinný vykonať zápis do RPVS, a teda zapísať si konečného užívateľa výhod vašej s. r. o. do RPVS? Naša advokátska kancelária sa špecializuje aj na tieto služby.
Potrebujete aj Vy zápis do RPVS alebo chcete zmeniť Vašu oprávnenú osobu?

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Register partnerov verejného sektora je register, ktorý bol zriadený štátom za účelom overenia vlastníckych väzieb spoločností alebo fyzických osôb, ktoré obchodujú s verejným sektorom (štát, obce a pod.). Len subjekt – partner verejného sektora, ktorý je zapísaný v RPVS registri je oprávnený uzatvárať zmluvy s verejným sektorom alebo prijímať dotácie (s určitými výnimkami, napríklad finančnými limitmi).

Informácie

Zodpovedné podnikanie

Zodpovedné podnikanie a udržateľný rozvoj patria k základným pilierom fungovania advokátskej kancelárie CIMMERMANN. Z toho dôvodu sme sa rozhodli, že nad rámec zákona začneme pomáhať svojmu okoliu a životnému prostrediu.

Preto z každej platby, ktorá je realizovaná za naše právne služby, automaticky posielame sumu vo výške 2,- eur združeniam realizujúcim verejnoprospešné aktivity, napr. Lesoochranárske zoskupenie VLK a Záchranná stanica pre zranené živočíchy Zázrivá.

Náš Instagram

Instagram

Náš Facebook

Facebook

1 mesiavc pred

Advokátska kancelária Cimmermann, sro

⚽🏆 TÚLAVÉ CITRÓNY, víťazi Ligy internacionálov 2023/24 💛🩵 ... Pozrieť viacPozrieť menej